Anuncio de apertura de plazo para corrección de errores. Descargar.
Anexo I: instancia de reclamación. Descargar.
Anexo A: relación provisional de admitidos. Descargar.
Anexo B: puntuación provisional. Descargar.
Anexo C: relación provisional de excluidos. Descargar.
Anexo D: participantes forzosos y pérdida de derecho preferente. Descargar.