-Resolución de 29 de marzo de 2016. Descargar
-Anexo I: baremo provisional por orden de puntuación. Descargar
-Anexo II: méritos desestimados. Descargar