Relación definitiva de candidatos admitidos al concurso de méritos para la provisión de cinco plazas de inspector accidental en régimen de Comisión de Servicios (Orden ECD/49/2019, de 12 de agosto).

Listado de admitidos | Descargar