En Cantabria contamos con tres Centros de Profesorado :